Skip to content Skip to footer
Oogmetingen

Meten is weten. Naast een perfecte kwaliteit van de bril, willen wij ook hieraan veel aandacht geven. Daarom voeren wij bij vliegers standaard een uitgebreid oogonderzoek uit. Want naast dat we willen weten welke sterkte u nodig heeft om goed te zien, willen wij ook weten hoe de algemene gezondheid van uw ogen is. Daarnaast is het mogelijk een optometrisch onderzoek te verrichten, om de specifieke onderdelen van het oog te onderzoeken op afwijkingen. Dit kan belangrijk zijn als u weer voor de verlenging van uw Medical op moet. Zo weet u van te voren hoe de staat van uw ogen is, zodat u goed voorbereid bent op uw keuring.

Uitgebreid oogonderzoek

Naast een goede bril, willen wij ook de gezondheid van uw ogen grondig controleren. Bij dit onderzoek worden de volgende zaken bij u uitgevoerd:

Cornea topografie: Hier brengen we de vorm van uw hoornvlies exact in kaart en controleren deze op de meest voorkomende afwijkingen.


Oogdrukmeting: Hier meten wij de druk in uw voorste oogkamer, om vast te stellen of deze niet te hoog is. Dit zou een indicatie van glaucoom kunnen zijn.


Subjectieve refractie: Hier meten wij de sterkte die u nodig heeft om scherp te kunnen zien. Hier stellen wij ook de gezichtsscherpte vast.


Spleetlamponderzoek: Hiermee kijken wij met een microscoop in het oog en stellen vast hoe de gesteldheid van uw hoornvlies en ooglens is.


Zoals u ziet, gaan we een stap verder om ook de gezondheid van uw ogen goed te controleren. Mocht hierbij een afwijking geconstateerd worden, werken wij met een aantal oogartsen samen om dit adequaat door te verwijzen.

Optometrie

In onze praktijk is ook een optometrist aanwezig. Deze kan in gevallen van twijfel verdere onderzoeken doen om pathologische zaken uit te sluiten. Ook kunt u voor een keuring een vooronderzoek laten doen, om te kijken of u (nog) geschikt bent om te vliegen. Naast het uitgebreide oogonderzoek, doen we ook een kleurentest, om te zien of daar geen afwijkingen zijn. Ook kan de optometrist ook het binoculaire kijken testen, ingeval van dubbelzien of klachten bij het slecht inschatten van diepte en/of snelheid.

Een oogmeting inplannen?

Door een oogmeting uit te laten voeren weet u waar u aan toe bent. Plan via onderstaande knop gemakkelijk een afspraak in!

This Pop-up Is Included in the Theme
Best Choice for Creatives
Purchase Winger